Ambitieuze rechters kunnen op hun hoede zijn na GOP-aanvallen op het veroordelingsrecord van rechter Jackson

Hoewel sommige ervaren rechters het zien als een tactiek van intimidatie, raakt het een langdurige spanning tussen de levenslange ambtstermijn die aan rechters wordt toegekend om hen in theorie te beschermen tegen politiek en de frustratie van wetgevers dat ze die discretie gebruiken om zogenaamd verder te gaan dan de instructies die ze geven. heb gekregen van het Congres.

“Een van de belangrijkste gevolgen van deze hoorzittingen is dat er districtsrechters in het hele land zijn die misschien ambities hebben voor verhogingen, die twee keer zullen nadenken over het laten gaan van gewelddadige criminelen of om ze een klap op de pols te geven, in plaats van de wet en het opleggen van zware straffen voor degenen die ernstige misdaden hebben begaan’, vertelde senator Ted Cruz, een Republikein uit Texas, aan CNN.

De aantijgingen over haar veroordelingen deden Jackson’s bevestiging niet ontsporen, die de Senaat donderdag goedkeurde met drie Republikeinen die zich bij de Democraten voegden. Maar de gevolgen op langere termijn – zowel in de campagnepolitiek van 2022 als de gerechtelijke bevestigingen die verder in de toekomst vechten – moeten nog worden bezien.

“Ze zijn er min of meer van op de hoogte dat, als dat hun ambitie is, ze maar beter goed kunnen nadenken over hun strafpraktijken”, vertelde Scheindlin, een door Bill Clinton aangestelde, aan CNN. “Dat is een slechte zaak.”

De soms misleidende kritiek op sommige vonnissen van Jackson komt als ‘soft on crime’-retoriek die het middelpunt is geworden van de berichten van de Republikeinen op de middellange termijn – een heropleving van soorten van de strafrechtspolitiek van de jaren tachtig en negentig, toen wetgevers er ook op aandrongen op de rechterlijke macht om strengere straftoemetingspraktijken toe te passen.

En het is een traditie van hoorzittingen van het Hooggerechtshof dat de individuele meningen van een kandidaat door senatoren worden uitgezocht voor politiek gewin, en met de hoop een waarschuwingsschot af te geven aan de rechterlijke macht.

Toch zien sommige voormalige rechters en andere juridische experts de focus op Jacksons veroordelingen – waar veel van de feiten die de rechter in overweging nam voor haar uitspraken vertrouwelijk blijven – als een soort onderzoek dat verder gaat dan wat rechters met hogere ambities zijn gaan verwachten , hoewel er enige onenigheid bestaat over het feit dat de aanslagen de toekomstige strafuitvoeringspraktijken van ambitieuze rechters zullen beïnvloeden.

“Tenzij je in die stoel zit en al die informatie hebt, is het moeilijk om het te raden”, zei Ret. Rechter Thomas Vanaskie, die door Democratische presidenten in zijn voormalige districts- en beroepsfuncties werd benoemd.

‘Ze zouden heel goed moeten nadenken over zinnen’

Republikeinen bekritiseerden Jackson vanwege haar clementie in verschillende strafzaken, maar hun scherpste kritieken waren voor haar behandeling van niet-productie-kinderpornografiezaken (waarbij de dader het materiaal niet produceerde). Om de beweringen van de GOP te verwerpen, heeft het Witte Huis erop gewezen dat verschillende door de Republikeinen benoemde rechters, waaronder aangestelden van voormalig president Donald Trump, een benadering hebben gevolgd die vergelijkbaar is met die van Jackson in kinderpornografiezaken.
Biden hekelde vrijdag het “verbale misbruik, de woede, de constante onderbrekingen, de meest verachtelijke, ongegronde beweringen en beschuldigingen” waarmee Jackson te maken kreeg in de bevestigingsprocedure.
In bijna tweederde van het soort gevallen in kwestie, jjijdges landelijke spraken in 2019 zinnen uit die lager waren dan wat wordt gesuggereerd in de Amerikaanse richtlijnen voor veroordelingen, dat wil zeggen de formule gebaseerd op de wet die een startpunt biedt voor de overwegingen van een rechter over de veroordeling – de praktijk die de Republikeinen Jackson hebben aangeklaagd voor het aannemen.

“Ik vind het verschrikkelijk voor de publieke perceptie dat de senatoren suggereren dat er rechters in het hele land zijn die kinderpornografie prefereren”, aldus Ret. Rechter John Martin, die als Amerikaanse procureur diende onder president Jimmy Carter en Ronald Reagan voor zijn benoeming door president George HW Bush bij de federale rechtbank van Manhattan.

De focus op kinderpornografie weerspiegelt niet alleen de politieke weerklank van de aanslagen, aangezien sommige Democraten beweerden dat de Republikeinen hondsdol zijn op de QAnon-koortsdromen van hun extreemrechtse basis. Het komt ook voort uit de realiteit dat rechters in dit soort gevallen het meest waarschijnlijk profiteren van de discretie die ze hebben, op grond van een uitspraak van het Hooggerechtshof uit 2005, om de richtlijnen van het Congres te negeren.

Zoals Jackson tijdens de hoorzitting herhaaldelijk uitlegde, werden de decennia-oude richtlijnen door rechters alom als achterhaald beschouwd, deels omdat ze geen rekening houden met technologische vooruitgang.

De verdediging zette sommige Republikeinen ertoe aan hun kritiek op de rechterlijke macht te richten.

Lindsey Graham, senator uit South Carolina, waarschuwde, voorafgaand aan de stemming van de rechterlijke commissie van de Senaat van Jackson, dat andere rechters die die filosofie aanhangen, “een probleem met mij zouden krijgen” als ze voor de commissie zouden komen voor een promotie.

Missouri Sen. Josh Hawley vertelde CNN ook dat rechters van de rechtbank “heel goed moeten nadenken over wanneer ze afwijken van de richtlijnen”,

“Ze zouden heel goed moeten nadenken over straffen die officieren van justitie aanbevelen. Ze zouden streng moeten optreden tegen kinderseksdelinquenten – alle criminelen, maar kinderen zijn het meest kwetsbaar,” zei Hawley.

‘Ze zouden alleen aan de beklaagde in hun bijzijn moeten denken’

Of rechters hun benadering zullen veranderen uit angst dat ook zij op een dag de vijandigheid waarmee Jackson werd geconfronteerd, zullen tegenkomen, valt nog te bezien.

“Mensen in de advocatuur zagen het voor wat het was, en het was geen echt argument dat op feiten was gebaseerd”, zegt Lisa Cylar Barrett, beleidsdirecteur bij het NAACP Legal Defense & Educational Fund.

Rechters nemen het serieus, Ret. De door Clinton benoemde rechter Faith Hochberg vertelde CNN dat hun werk vereist dat ze “de politiek opzij zetten en de feiten en de wet toepassen op elke zaak die voor hen komt, zonder enige overdrijving van wat er door iemand anders politiek van de beslissing kan worden genomen”. die niet bekend was met de feiten en de wet die de rechter werd gepresenteerd.”

Weer andere voormalige rechters erkenden dat het een bewust of onbewust effect kan hebben.

“Ik denk niet dat rechters zich te veel zullen laten intimideren, maar voor de weinigen die de ambitie hebben om naar een hogere rechtbank te gaan, zullen ze misschien twee keer nadenken over clementie”, zei Scheindlin. ‘Dat is jammer. Ze zouden alleen aan de beklaagde moeten denken waar ze bij zijn.’

Zij en anderen benadrukten dat de benoemingen van het Hooggerechtshof slechts een paar keer in elke generatie voorkomen. Zelfs benoemingen in hoger beroep worden schaars uitgedeeld door de rechterlijke macht – wat betekent dat de overgrote meerderheid van de proefrechters dergelijke ambities misschien niet eens op hun radar hebben.

Jacksons ambtstermijn bij de Amerikaanse Sentencing Commission dwong haar bovendien om controversiële beleidsdebatten over veroordelingspraktijken aan te gaan – inclusief de richtlijnen voor kinderpornografie, die op hun beurt de Republikeinen meer voer over het onderwerp opleverden om te exploiteren.

ret. Rechter Mark W. Bennett herinnerde zich dat hij meningen had geschreven waarin hij zijn politieke meningsverschillen uitte met de straftoemetingsrichtlijnen voor allerlei soorten overtredingen. Maar omdat hij van zijn baan als rechter in de rechtbank hield, zei hij dat hij nooit een verhoging naar een hogere rechtbank wenste.

“Ik zou waarschijnlijk dezelfde beslissing hebben genomen in de zaak, maar geen advies publiceren waarin de richtlijn om beleidsredenen wordt bekritiseerd, als ik in feite de wens had verhoogd te worden”, zei Bennett, een aangestelde van Clinton.

Reageren met ‘een arm op haar rug gebonden’

Jackson’s bondgenoten verwachtten dat haar ervaring als openbare verdediger zou kunnen worden uitgebuit voor een Republikeinse ‘soft on crime’-aanval.

De genomineerden van de lagere rechtbank van president Joe Biden met ervaring als openbare verdediger hadden de afgelopen maanden te maken gehad met vijandigheid van leden van de GOP Judiciary Committee op dat front. Als we verder terugkijken in de geschiedenis, werden in de bevestigingsprocedure van 1967 van rechter Thurgood Marshall – de eerste zwarte kandidaat voor het Hooggerechtshof en de enige rechter, naast Jackson, met opmerkelijke ervaring in het verdedigen van behoeftige criminele verdachten – pogingen ondernomen om die achtergrond te koppelen aan stijgende misdaadcijfers.

In de decennia die volgden, bleef het Congres kritiek uiten op wat wetgevers zagen als gerechtelijke clementie, volgens Doug Berman, professor aan het Moritz College of Law van de Ohio State University, die de blog Sentencing Law and Policy oprichtte. Berman zei dat de aandacht van het congres in die tijd typisch gericht was op wetgevende inspanningen om de speelruimte die rechters hadden bij de veroordeling te beteugelen.

Dat deze bekende strategie werd uitgevoerd met behulp van Jacksons strafblad, was bijzonder verontrustend voor sommige voormalige rechters en andere juridische experts. Ze zien het als een aparte zaak als de kritische blikken van spraakmakende genomineerden voor de juridische adviezen die ze uitbrengen in civiele of strafzaken, waar normaal gesproken alle argumenten die de rechter in overweging nam, openbaar beschikbaar zijn voor waarnemers om zijn of haar redenering te beoordelen.

Strafbeslissingen zijn vaak gebaseerd op feitelijke details die worden gepresenteerd in vertrouwelijke rapporten die zijn opgesteld door het Amerikaanse reclasseringsbureau. (De Democraten van het Gerechtelijk Comité verwierpen GOP-oproepen om die zeer gevoelige rapporten beschikbaar te maken voor de procedures van Jackson.)

“Een deel van wat de aanvallen op de veroordelingsbeslissingen van rechter Jackson oneerlijk maakte, is dat ze niet op de aanvallen kon reageren door gebruik te maken van de feiten die haar beslissingen ondersteunden, omdat die feiten om een ​​goede reden vertrouwelijk worden behandeld”, zei voormalig hof van beroep rechter J. Michael Luttig, die hoog aangeschreven staat in conservatieve juridische kringen, vertelde CNN in een e-mail. “Dus toen ze reageerde, had ze metaforisch een arm op haar rug gebonden – en de senatoren wisten dat natuurlijk.”

Het komt zelden voor dat een huidige of voormalige rechter in eerste aanleg een nominatie voor het Hooggerechtshof krijgt, deels vanwege de voorkeur voor het bevestigen van jongere genomineerden die tientallen jaren op de hoge bank zullen zitten. En de zeldzaamheid van Jackson’s soort beklimming kan de impact van de procedure op andere rechters beperken.

“Het kan niet anders dan de sfeer beïnvloeden waarin rechters hun werk doen”, zegt Berman, professor in de rechten van de staat Ohio. Maar hoeveel impact het heeft, hangt af van het feit of de aanval eenmalig was, zei hij, als gevolg van hoe Jackson’s professionele achtergrond en grotere politieke omgeving op elkaar aansluiten.

“Het is een bepaalde genomineerde, met een bijzonder rijke geschiedenis van veroordelingen, met een bepaalde reeks problemen om op te focussen”, zei hij.

.

Leave a Comment